Photo : Fujishiro takanori
Retouch : Okutsu tomohiko
Illustration : kirisAki
Art direction : Sawai shingo
Back to Top