Photo : Majima akira
Costume Design:Miku Ichinose
Hairmake : Aoi Ota / Nanami Kai
Styling:Koichi Ryu(waltlily)
Logo design / Art director : Sawai shingo
Back to Top